0

                                                             ชื่อกิจการ/ธุรกิจ

      ร้าน  นม  6  Cafe’  (นมสด Internet Cafe)

            เป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมสดต่างๆ หลากหลายเมนูให้เลือกสัน และเน้นบริการแก่ลูกค้า ที่ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน ได้เข้ามานั่งพักผ่อนกับบรรยากาศที่ดูแล้วน่าพักผ่อนหย่อนใจ และมีบริการเสริมแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้  Internet   ผ่าน Wireless Network ภายในร้านซึ่ง ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้ Internet เล่นแชท เล่นเกมส์ อะไรต่างๆได้ตามปกติ  

บทสรุปผู้บริหาร

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และแพร่หลาย  โดยธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเครื่องดื่ม  อาหารเสริม กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าได้  กิจการร้านนมสดจึงเป็นอีกกิจการหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ด้วยสถิติการดื่มนมของคนไทยที่ลดน้อยลง จึงทำให้มีกิจการร้านนมสดที่มีอยู่ปัจจุบันจำต้องมีกลยุทธ์ในการขาย จากการขยายตัวของกิจการร้านนมสดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าของกิจการร้านนมสดต้องวางแผนในการให้บริการแก่ลูกค้าได้มีความพึงพอใจในรสชาติและบริการของร้านมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เจ้าของกิจการร้านนม 6 เล็งเห็นว่าต้องมีการกำหนดแผน ปรับระบบการบริการภายในร้านให้เป็นทีน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านงานบริการโดยมีระบบเครือข่าย Wireless Network บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้านได้ใช้ฟรี เป็นการเพิ่มปริมานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ

ธุรกิจการทำร้านนมสดในปัจจุบันนั้นมีอย่างแพร่หลาย มีการแข่งขันกันอยู่มากเช่นกัน ทั้งร้านที่มีขนาดเล็กที่ตั้งซุ้มขายกันทั่วไป ไปจนถึงร้านที่มีขนาดปานกลาง  ร้านนม 6 เป็นร้านที่อยู่ในระดับปานกลางพอเหมาะแก่ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ มาพักผ่อน และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่อบอุ่น น่าหลงใหล เต็มไปด้วยสีสันที่น่ารักภายในร้าน อีกทั้งบริการ Wireless Network  ภายในร้านที่เสริมเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะเล่นแชท  เล่น MSN ฯสื่อสารข้อมูลกับเพื่อนๆได้ ในระหว่างนั่งดื่มนมอีกด้วย  ซึ่งเป็นจุดที่เป็นน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆได้เข้ามาทำให้ ร้านนม 6 เล็งเห็นว่าควรมีบริการ Wireless Network แก่ลูกค้าที่ต้องการ Update ข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่สามารถเข้าใช้  Internet ได้  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธุรกิจ

-         เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

-         ทำให้เกิดค่านิยมใหม่เกี่ยวกับการดื่มนม
รายละเอียดสินค้า

เครื่องดื่มที่ใช้ นมเป็นส่วนประกอบหลัก มีหลากหลายรสชาติ  หลากหลายเมนู และของว่าง ขนมหวาน อื่นๆ ที่เสริมเข้ามา

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดย  SWOT ANALYSIS

จุดแข็ง

-               รสชาติของนมที่ปรุงและความหลากหลายของเมนู ที่มีให้เลือกอย่างมากมาย
-    มีบริการที่แตกต่างจากร้านนมสดอื่นๆ
-    ยังใม่มีการแข่งขันในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการบริการและการขาย

จุดอ่อน

-    การแข่งขันด้านการตลาดสูงขึ้นเนื่องจากมีร้านย่อยๆ ขนาดย่อมมากมาย 

 

โอกาส

-                   ด้วยบริการที่แตกต่างทำให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดี

อุปสรรค

      –     ขนาดของร้านอาจทำให้ลูกค้าสนใจได้ไม่มากเท่าที่ควร

แผนธุรกิจในแต่ละด้าน

แผนการผลิต  
-    จัดหาทีมงานที่ความพร้อมและมีใจรักในงานบริการด้านนี้

-                   จัดหาวัตถุดิบในการปรุงรสชาติของนมสดให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ

แผนการตลาด

-                    กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและ กลุ่มคนทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายจากการศึกษาเล่า รับน้องหรือ เลี้ยงน้อง   และพักเหนื่อยจากการทำงาน

-                   สำรวจความตลาดความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย

-                    มีการโปรโมท / โฆษณาร้านให้เป็นที่รู้จัก

-                   มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ หรือแม้แต่ลูกค้าทั่วไป

แผนการเงิน

จัดหาทุนตั้งแต่การก่อตั้งร้าน ออกแบบ และตกแต่งร้านเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อน เงินทุนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนมสดที่ต้องมีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา  ทุนสำหรับการวางเครือข่าย Wireless Network ที่มีประสิทธิภาพภายในร้าน และงบที่ใช้ในการจัดหาทีมงานที่ช่วยในการบริการของร้าน

 

แผนการจัดการ

-                    วางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานต่างๆตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ

ชื่อกิจการ/ธุรกิจ

      ร้าน  นม  6  Cafe’  (นมสด Internet Cafe)

            เป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมสดต่างๆ หลากหลายเมนูให้เลือกสัน และเน้นบริการแก่ลูกค้า ที่ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน ได้เข้ามานั่งพักผ่อนกับบรรยากาศที่ดูแล้วน่าพักผ่อนหย่อนใจ และมีบริการเสริมแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้  Internet   ผ่าน Wireless Network ภายในร้านซึ่ง ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้ Internet เล่นแชท เล่นเกมส์ อะไรต่างๆได้ตามปกติ  

บทสรุปผู้บริหาร

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และแพร่หลาย  โดยธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเครื่องดื่ม  อาหารเสริม กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าได้  กิจการร้านนมสดจึงเป็นอีกกิจการหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ด้วยสถิติการดื่มนมของคนไทยที่ลดน้อยลง จึงทำให้มีกิจการร้านนมสดที่มีอยู่ปัจจุบันจำต้องมีกลยุทธ์ในการขาย จากการขยายตัวของกิจการร้านนมสดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าของกิจการร้านนมสดต้องวางแผนในการให้บริการแก่ลูกค้าได้มีความพึงพอใจในรสชาติและบริการของร้านมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เจ้าของกิจการร้านนม 6 เล็งเห็นว่าต้องมีการกำหนดแผน ปรับระบบการบริการภายในร้านให้เป็นทีน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านงานบริการโดยมีระบบเครือข่าย Wireless Network บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้านได้ใช้ฟรี เป็นการเพิ่มปริมานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ

ธุรกิจการทำร้านนมสดในปัจจุบันนั้นมีอย่างแพร่หลาย มีการแข่งขันกันอยู่มากเช่นกัน ทั้งร้านที่มีขนาดเล็กที่ตั้งซุ้มขายกันทั่วไป ไปจนถึงร้านที่มีขนาดปานกลาง  ร้านนม 6 เป็นร้านที่อยู่ในระดับปานกลางพอเหมาะแก่ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ มาพักผ่อน และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่อบอุ่น น่าหลงใหล เต็มไปด้วยสีสันที่น่ารักภายในร้าน อีกทั้งบริการ Wireless Network  ภายในร้านที่เสริมเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะเล่นแชท  เล่น MSN ฯสื่อสารข้อมูลกับเพื่อนๆได้ ในระหว่างนั่งดื่มนมอีกด้วย  ซึ่งเป็นจุดที่เป็นน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆได้เข้ามาทำให้ ร้านนม 6 เล็งเห็นว่าควรมีบริการ Wireless Network แก่ลูกค้าที่ต้องการ Update ข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่สามารถเข้าใช้  Internet ได้  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธุรกิจ

-         เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

-         ทำให้เกิดค่านิยมใหม่เกี่ยวกับการดื่มนม
รายละเอียดสินค้า

เครื่องดื่มที่ใช้ นมเป็นส่วนประกอบหลัก มีหลากหลายรสชาติ  หลากหลายเมนู และของว่าง ขนมหวาน อื่นๆ ที่เสริมเข้ามา

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดย  SWOT ANALYSIS

จุดแข็ง

-               รสชาติของนมที่ปรุงและความหลากหลายของเมนู ที่มีให้เลือกอย่างมากมาย
-    มีบริการที่แตกต่างจากร้านนมสดอื่นๆ
-    ยังใม่มีการแข่งขันในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการบริการและการขาย

จุดอ่อน

-    การแข่งขันด้านการตลาดสูงขึ้นเนื่องจากมีร้านย่อยๆ ขนาดย่อมมากมาย 

 

โอกาส

-                   ด้วยบริการที่แตกต่างทำให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดี

อุปสรรค

      –     ขนาดของร้านอาจทำให้ลูกค้าสนใจได้ไม่มากเท่าที่ควร

แผนธุรกิจในแต่ละด้าน

แผนการผลิต  
-    จัดหาทีมงานที่ความพร้อมและมีใจรักในงานบริการด้านนี้

-                   จัดหาวัตถุดิบในการปรุงรสชาติของนมสดให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ

แผนการตลาด

-                    กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและ กลุ่มคนทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายจากการศึกษาเล่า รับน้องหรือ เลี้ยงน้อง   และพักเหนื่อยจากการทำงาน

-                   สำรวจความตลาดความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย

-                    มีการโปรโมท / โฆษณาร้านให้เป็นที่รู้จัก

-                   มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ หรือแม้แต่ลูกค้าทั่วไป

แผนการเงิน

จัดหาทุนตั้งแต่การก่อตั้งร้าน ออกแบบ และตกแต่งร้านเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อน เงินทุนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนมสดที่ต้องมีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา  ทุนสำหรับการวางเครือข่าย Wireless Network ที่มีประสิทธิภาพภายในร้าน และงบที่ใช้ในการจัดหาทีมงานที่ช่วยในการบริการของร้าน

 

แผนการจัดการ

-                    วางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานต่างๆตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ

-                   วางแผนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อเรียกความน่าเชื่อจากลูกค้าว่านมสดที่รับไปนั้นมีความสดใหม่อยู่เสมอ และคงรสชาติดั้งเดิมเอาไว้

-                   ติดตามผล สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ต่อสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา วางแผน และบริหารจัดการร้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อการดำเนินกิจการในระยะยาว

 

-                   วางแผนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อเรียกความน่าเชื่อจากลูกค้าว่านมสดที่รับไปนั้นมีความสดใหม่อยู่เสมอ และคงรสชาติดั้งเดิมเอาไว้

-                   ติดตามผล สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ต่อสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา วางแผน และบริหารจัดการร้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อการดำเนินกิจการในระยะยาว

Leave a Reply